Osa střevo-mozek

Nerovnováha střevní mikrobioty
redakce Biopron 21.05.2020

Slyšeli jste už o tom, že existuje přímý vztah mezi mozkem a střevy? A víte, že pocit štěstí a pohody vašeho těla závisí na jejich propojení?

V tomto článku vám vysvětlíme, proč jsou tyto dva orgány dobrými přáteli, a také se pokusíme objasnit, jak spolupracují, a jaký mají význam pro vaši celkovou pohodu.

Co je to osa střevo-mozek?

Osa střevo-mozek nebo zkráceně GBA (z anglického gut-brain axis) představuje vzájemný vztah nebo obousměrné spojení mezi mozkem neboli centrální nervovou soustavou (CNS), a střevy, tedy enterickou nervovou soustavou (ENS).

I když jsou oba systémy umístěny v odlišných a od sebe vzdálených oblastech těla, mají k sobě blíž, než jste si dosud mysleli. Účelem tohoto složitého propojení je schopnost mozku ovlivňovat střevní funkce.

Jak jsou propojeny a jaký má toto spojení smysl?

Propojení a komunikace mezi mozkem a střevy fungují prostřednictvím fyzikálních a biochemických procesů. Tyto procesy se provádějí prostřednictvím:

 1. Bloudivého nervu: Tento nerv je obousměrný nerv, který umožňuje komunikaci mezi mozkem a střevy. Je to jeden z nejvýznamnějších nervů v rámci rozsáhlého nervového systému, který vysílá signály mezi oběma orgány.
 2. Neurotransmiterů: Neutrotransmitery mají na starosti biochemickou interakci na obou koncích mozkově-střevní osy.
  Neurotransmitery mají skutečně pozoruhodnou kontrolu nad emocemi v našem těle a mnohé z nich jsou produkovány ve střevech díky střevním buňkám a přítomným mikrobům nebo bakteriím.
  Mezi neurotransmitery, které ovlivňují emocionální chování jednotlivce a vznikají ve střevech, řadíme serotonin a kyselinu gama-aminomáselnou. Serotonin reguluje pocity štěstí a tzv. biologické hodiny, zatímco kyselina gama-aminomáselná (GABA) kontroluje pocity bolesti, spánek atd.
 3. Imunitního systému: Lymfoidní tkáň přidružená a spojená se střevy tvoří asi 70 % imunitního systému těla.
 4. Chemické produkce: Mikrobiota ve střevě také produkují určité chemikálie, jako například butyrát, propionát a acetát, což jsou vlastně mastné kyseliny s krátkým řetězcem (SCFA), které ovlivňují mozkovou aktivitu hned několika způsoby.
  Mikrobiota dále ovlivňuje metabolismus žluči a aminokyselin, které specifickým způsobem působí i na mozek.
 5. Zdravého mozku: Prokázalo se spojení mezi některými střevními bakteriemi a mozkem. Tyto přátelské bakterie  jinak známé jako "psychobiotika" pozitivně ovlivňující mozek.

Závěr

Osa střevo-mozek je důležitá pro správné fungování těla. Tato řídí a ovlivňuje mnoho biologických a chemických procesů, které se odehrávají ve střevech. Střevní mikrobiota ovlivňuje vaši celkovou pohodu. Některé střevní bakterie mohou být přímo propojeny s mozkem.

Přečtěte si více

Předchozí Další